Usługi księgowe

Księgowość jest bardzo istotnym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Wymaga szerokiej i wyspecjalizowanej wiedzy z wielu dziedzin, a przede wszystkim: prawa handlowego, cywilnego, podatkowego, w tym szczegółowej znajomości podatku dochodowego, podatku VAT, oraz ustawy o rachunkowości.

Nasze biuro rachunkowe pozwoli Państwu skupić się na rozwoju i ekspansji własnej firmy. Zajmiemy się bieżącą ewidencją operacji gospodarczych, sporządzaniem deklaracji i rozliczeń podatkowych CIT, PIT i VAT, tworzeniem różnego rodzaju bilansów i rachunków, a także sprawozdań dla NBP i GUS oraz wszelkich innych sprawozdań finansowych firmy.  

Księgi rachunkowe:

 • tworzenie polityki rachunkowości, w tym zakładowego planu kont,
 • rejestracja dowodów księgowych w księgach rachunkowych
 • prowadzenie wszystkich wymaganych przepisami ewidencji księgowych (księga główna, księgi pomocnicze, ewidencja środków trwałych)
 • prowadzenie rejestrów na potrzeby rozliczeń podatku od towarów i usług VAT
 • terminowa sprawozdawczość do US - sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych VAT, wyliczanie zobowiązań podatkowych tytułem CIT i PIT
 • prowadzenie rozrachunków tytułem należności i zobowiązań
 • sporządzanie sprawozdawczości dla GUS
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • sporządzanie sprawozdawczości dla Zarządu i Rady Nadzorczej
 • prowadzenie obsługi kontroli przeprowadzanych przez US, ZUS oraz inne instytucje  

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów:

 • prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • prowadzenie rejestrów na potrzeby rozliczeń podatku od towarów i usług VAT
 • terminowa sprawozdawczość do US - sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych VAT, wyliczanie zobowiązań podatkowych tytułem PIT
 • obsługa rozliczeń właścicieli w zakresie ZUS
 • zamknięcie roczne księgi połączone z zeznaniami podatkowymi w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT  

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:  

 • prowadzenie ewidencji przychodów ze sprzedaży
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • prowadzenie rejestrów na potrzeby rozliczeń podatku od towarów i usług VAT
 • terminowa sprawozdawczość do US - sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych VAT, wyliczanie zobowiązań podatkowych tytułem PIT
 • obsługa rozliczeń właścicieli w zakresie  ZUS