Usługi kadrowe

Na przedsiębiorcę zatrudniającego pracowników przepisy prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz PFRON nakładają liczne obowiązki. Należą do nich w szczególności, prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej, naliczanie wynagrodzeń oraz prowadzenie rozliczeń z urzędami skarbowymi i ZUS.

Prawidłowe wypełnianie tych obowiązków wymaga specjalistycznej wiedzy popartej długoletnią praktyką. Oferujemy Państwu pełną obsługę kadrowo-płacową zapewniając realizację prac zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi.  

Kadry i Płace  

  • przygotowywanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło)
  • obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac
  • kompleksowa obsługę rozliczeń z US, ZUS i PFRON
  • sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS płatników i ubezpieczonych
  • sporządzanie miesięcznych deklaracji dla ZUS
  • sporządzanie miesięcznych deklaracji dla PFRON
  • prowadzenie akt osobowych
  • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników
  • rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych i innych
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie spraw pracowniczych