Doradztwo finansowo - ekonomiczne

Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga od właścicieli jak i zarządu spółek podejmowania trafnych rozwojowych  decyzji. Podstawą podejmowania właściwych decyzji, jest w dużej mierze rzetelna znajomość aktualnej kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa.

Analizy i opracowania stanowiące zakres naszych usług, definiują zmiany zachodzące  firmie, pomagają  zaplanować przyszłość finansową, oraz ułatwiają pozyskanie kapitału z źródeł zewnętrznych na finansowanie bieżącej działalność i na rozwój przedsiębiorstwa.  

Analiza finansowa  

  • analiza okresowa przychodów, kosztów, płynności finansowej,
  • analiza kosztu kapitału własnego i obcego,
  • analiza kosztów własnych,
  • analiza produkcji: wielkości, struktury, zapasy,
  • analiza rentowności przedsiębiorstwa,
  • analiza opłacalności inwestycji,
  • planowanie finansowe,
  • biznes plany,
  • przygotowywanie wniosków kredytowych, leasingowych, o factoring,
  • przeprowadzanie analiz dostępnych źródeł kapitału oraz rekomendacja najbardziej optymalnego rozwiązania.