Usługi księgowe


Księgowość

Księgowość jest bardzo istotnym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Wymaga szerokiej i wyspecjalizowanej wiedzy z wielu dziedzin, a przede wszystkim: prawa handlowego, cywilnego, podatkowego, w tym szczegółowej znajomości podatku dochodowego, podatku VAT, oraz ustawy o rachunkowości. Nasze biuro rachunkowe pozwoli Państwu skupić się na rozwoju i ekspansji własnej firmy. Zajmiemy się bieżącą ewidencją operacji gospodarczych, sporządzaniem deklaracji i rozliczeń podatkowych CIT, PIT i VAT, tworzeniem różnego rodzaju bilansów i rachunków, a także sprawozdań dla NBP i GUS oraz wszelkich innych sprawozdań finansowych firmy.

Księgi rachunkowe

 • tworzenie polityki rachunkowości, w tym zakładowego planu kont,
 • rejestracja dowodów księgowych w księgach rachunkowych
 • prowadzenie wszystkich wymaganych przepisami ewidencji księgowych (księga główna, księgi pomocnicze, ewidencja środków trwałych)
 • prowadzenie rejestrów na potrzeby rozliczeń podatku od towarów i usług VAT
 • sporządzanie deklaracji INTRASTAT
 • terminowa sprawozdawczość do US - sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych VAT, wyliczanie zobowiązań podatkowych tytułem CIT i PIT
 • prowadzenie rozrachunków tytułem należności i zobowiązań
 • sporządzanie sprawozdawczości dla GUS
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • sporządzanie sprawozdawczości dla Zarządu i Rady Nadzorczej
 • prowadzenie obsługi kontroli przeprowadzanych przez US, ZUS oraz inne instytucje

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów:

 • prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • prowadzenie rejestrów na potrzeby rozliczeń podatku od towarów i usług VAT
 • terminowa sprawozdawczość do US - sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych VAT, wyliczanie zobowiązań podatkowych tytułem PIT
 • obsługa rozliczeń właścicieli w zakresie ZUS
 • zamknięcie roczne księgi połączone z zeznaniami podatkowymi w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

 • prowadzenie ewidencji przychodów ze sprzedaży
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • prowadzenie rejestrów na potrzeby rozliczeń podatku od towarów i usług VAT
 • terminowa sprawozdawczość do US - sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych VAT, wyliczanie zobowiązań podatkowych tytułem PIT
 • obsługa rozliczeń właścicieli w zakresie  ZUS
 • zamknięcie roczne księgi połączone z zeznaniami podatkowymi w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT


Aktualności Podatkowe

Zestawienie aktualnych informacji dotyczących zmian w przpisach.


 • PIT-37 za 2014 r. sporządzi fiskus Płatnikom podatku..  więcej >>
 • PIT dotyczący znowelizowanej ulgi na dzieci..  więcej >>
 • Nowe rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych na 2015 r.. więcej >>
 • Zmiany w przepisach Vat dopiero od kwietnia 2015 r..  więcej >>

---------------------------------------------------

Zadaj pytanie ekspertowi

Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem naszego formularza do zadawania pytań.


  

   Pytanie