Oferta

Usługi księgowe

Księgowość jest bardzo istotnym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Wymaga szerokiej i wyspecjalizowanej wiedzy z wielu dziedzin, a przede wszystkim: prawa handlowego, cywilnego, podatkowego, w tym szczegółowej znajomości...   więcej >>

Usługi kadrowe

Na przedsiębiorcę zatrudniającego pracowników przepisy prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz PFRON nakładają liczne obowiązki. Należą do nich w szczególności, prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej...    więcej >>

Księgowość Stowarzyszeń i Fundacji

Stowarzyszenia wpisane do rejestru KRS oraz Fundacje często prowadzą wyłącznie działalność statutową niezarobkową, nie decydując się na równoczesne prowadzenie działalności gospodarczej. Pomimo tego również w takiej sytuacji są...   więcej >>

Doradztwo Finansowo-Ekonomiczne

Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga od właścicieli jak i zarządu spółek podejmowania trafnych rozwojowych  decyzji. Podstawą podejmowania właściwych decyzji, jest w dużej mierze rzetelna znajomość aktualnej kondycji...   więcej >>

Obsługa księgowa gospodarstw rolnych

Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne dokonując dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadcząc usługi rolnicze może korzystać ze zwolnienia z podatku VAT...  więcej >>


Aktualności Podatkowe

Zestawienie aktualnych informacji dotyczących zmian w przpisach.


  • PIT-37 za 2014 r. sporządzi fiskus Płatnikom podatku..  więcej >>
  • PIT dotyczący znowelizowanej ulgi na dzieci..  więcej >>
  • Nowe rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych na 2015 r.. więcej >>
  • Zmiany w przepisach Vat dopiero od kwietnia 2015 r..  więcej >>

---------------------------------------------------

Zadaj pytanie ekspertowi

Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem naszego formularza do zadawania pytań.


  

   Pytanie