Obsługa Gospodarstw rolnych


Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne dokonując dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadcząc usługi rolnicze może korzystać ze zwolnienia z podatku VAT. Rolnik taki nazywany jest rolnikiem ryczałtowym.


Przepisy o podatku VAT umożliwiają rolnikowi również rezygnację z wyżej wymienionego zwolnienia. Rolnik, który zrezygnuje ze statusu rolnika ryczałtowego i zdecyduje się rozliczać podatek VAT na zasadach ogólnych, dotyczących czynnych podatników VAT, ma nie tylko obowiązek jego rozliczania, ale również przysługują mu wszystkie związane z tym prawa, w szczególności prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z prowadzoną działalnością opodatkowaną, a także do żądania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

Wybierając taki sposób opodatkowania działalności rolniczej, rolnik korzystając z usług naszego biura uzyska pomoc w zakresie:

  • rejestracji dla potrzeb tego podatku na formularzu VAT-R,
  • prowadzenia ewidencji wymaganych przepisami ustawy, w tym ewidencji sprzedaży i zakupu,
  • odpowiedniego dokumentowania transakcji
  • składania deklaracji podatkowych (za okresy miesięczne bądź kwartalne) oraz terminowego wpłacania podatku do urzędu skarbowego.

Aktualności Podatkowe

Zestawienie aktualnych informacji dotyczących zmian w przpisach.


  • PIT-37 za 2014 r. sporządzi fiskus Płatnikom podatku..  więcej >>
  • PIT dotyczący znowelizowanej ulgi na dzieci..  więcej >>
  • Nowe rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych na 2015 r.. więcej >>
  • Zmiany w przepisach Vat dopiero od kwietnia 2015 r..  więcej >>

---------------------------------------------------

Zadaj pytanie ekspertowi

Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem naszego formularza do zadawania pytań.


  

   Pytanie