Księgowość stowarzyszeń i fundacji


Księgowość Stowarzyszeń i Fundacji

Stowarzyszenia wpisane do rejestru KRS oraz Fundacje często prowadzą wyłącznie działalność statutową niezarobkową, nie decydując się na równoczesne prowadzenie działalności gospodarczej. Pomimo tego również w takiej sytuacji są obowiązane do prowadzenia księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości. Ciążą na nich także, obowiązki wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Oferujemy Państwu pomoc w zorganizowaniu księgowości stowarzyszenia/fundacji w sposób zapewniający jasność i przejrzystość otrzymanych środków finansowych oraz wydatków, a w szczególności:

  • przygotowanie optymalnie ułożonego planu kont,
  • rejestracja dowodów księgowych w księgach rachunkowych,
  • prowadzenie wszystkich wymaganych przepisami ewidencji księgowych (księga główna, księgi pomocnicze, ewidencja środków trwałych)
  • podział kosztów poniesionych w ramach poszczególnych programów czy projektów,
  • bieżąca kontrola finansów z uwzględnieniem źródeł ich pochodzenia - dotacje, darowizny, składki itp.,
  • sporządzenie sprawozdania finansowego Aktualności Podatkowe

Zestawienie aktualnych informacji dotyczących zmian w przpisach.


  • PIT-37 za 2014 r. sporządzi fiskus Płatnikom podatku..  więcej >>
  • PIT dotyczący znowelizowanej ulgi na dzieci..  więcej >>
  • Nowe rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych na 2015 r.. więcej >>
  • Zmiany w przepisach Vat dopiero od kwietnia 2015 r..  więcej >>

---------------------------------------------------

Zadaj pytanie ekspertowi

Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem naszego formularza do zadawania pytań.


  

   Pytanie