Pit dotyczący znowelizowanej ulgi dla dzieci

Opublikowano zmiany w PIT dotyczące znowelizowanej ulgi na dzieci

W dniu 25 listopada br. została opublikowana ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1644), która wprowadza zmianę w tzw. uldze na dzieci. Umożliwia ona odliczenie od podatku określonej przepisami kwoty na każde wychowywane przez podatnika małoletnie dziecko (także dziecko pełnoletnie, które otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny oraz dziecko pełnoletnie uczące się do ukończenia 25. roku życia). Dzięki nowym przepisom w przypadku trzeciego dziecka kwota rocznego odliczenia wzrośnie z 1.668,12zł do 2.000,04zł, a w odniesieniu do kolejnych z 2.224,08 zł do 2.700 zł.

Jednocześnie dzięki nowelizacji podatnicy, którzy zarabiają mało i płacą zbyt niskie podatki, by wykorzystać ulgę na dzieci w całości, otrzymają dodatkową pomoc finansową. Wysokość tego wsparcia nie będzie mogła jednak przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu, pomniejszonej o składki odliczone w PIT-36L i PIT-28 lub wykazane w PIT-16A.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2015r., ale obejmie już rozliczenia za 2014r.


powrót >>


Aktualności Podatkowe

Zestawienie aktualnych informacji dotyczących zmian w przpisach.


  • PIT-37 za 2014 r. sporządzi fiskus Płatnikom podatku..  więcej >>
  • PIT dotyczący znowelizowanej ulgi na dzieci..  więcej >>
  • Nowe rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych na 2015 r.. więcej >>
  • Zmiany w przepisach Vat dopiero od kwietnia 2015 r..  więcej >>

---------------------------------------------------

Zadaj pytanie ekspertowi

Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem naszego formularza do zadawania pytań.


  

   Pytanie